Naše poslání a zásady

Naše poslání

Jsme provozovatelem zdravotnických zařízení. Staráme se o zdraví našich klientů, léčíme. Díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti veřejného zdravotnictví jsme schopni poskytnout nejvyšší úroveň odborných znalostí v našem odvětví.

Pracujeme s tím nejcennějším, co lidé mají – zdravím. To je hlavním smyslem veškeré naší činnosti. Naše poslání, hodnoty a zásady chování jsou klíčovými faktory, které nám pomáhají dosahovat ambiciózních cílů a zajišťovat jedinečnost naší skupiny.

Chápeme zdraví jako komplexní záležitost, proto poskytujeme rozsáhlé zdravotnické služby zahrnující prevenci, akutní a následnou léčbu, rehabilitaci či domácí péči.

S využitím našich modelů životního cyklu definujeme standardy pro projektování, výstavbu a efektivní provoz zdravotnických zařízení.

Propojujeme odborné poradenství, projektové řízení, finanční řízení a manažerské znalosti, což nám umožňuje dosahovat trvalého úspěchu v našich projektech a pomáhat tak našim partnerům v oblasti zdravotnictví. To vše podporujeme důrazem na kvalitu, efektivitu a spolehlivost.

Přebíráme odpovědnost za zdraví a pocit pohody

Naše činnost v oblasti provozování zdravotnických zařízení slouží k udržování a obnovování dobrého zdravotního stavu populace.

Posilujeme naše partnery

Úspěch našich obchodních partnerů je i naším úspěchem. Proto nabízíme naše odborné znalosti a zkušenosti, aby naši partneři mohli rychle dosáhnout svých cílů v plném rozsahu.

Zvyšujeme hodnotu naší společnosti

Usilujeme o zvyšování hodnoty naší společnosti a její udržitelný růst. Náš rozvoj zajišťují efektivní systémy řízení a důsledná realizace synergií.

Stavíme na našich zaměstnancích

Základním kamenem našeho úspěchu jsou naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci a jejich spolupráce napříč profesemi. Čerpáme znalosti a navzájem se učíme i díky naší mezinárodní spolupráci. Naši firemní kulturu charakterizuje rozmanitost jedinečných lidí a různých kultur, otevřený dialog, vzájemné uznání, respekt, starost o druhé, jasné cíle a rozhodné vedení.

Jednáme a komunikujeme čestně, s respektem a poctivě

Naše hodnoty, strategie, cíle a rizika by se měly odrážet v otevřené, intenzivní a přímé komunikaci. To, co děláme a jak to děláme, musí být pro naše zaměstnance a partnery zajímavé, autentické a nezaměnitelné. Oceňující, respektující a otevřená komunikace, jak uvnitř, tak navenek společnosti, je klíčem k uznání významu úspěchů našich zaměstnankyň i zaměstnanců.

Naše zásady

Orientace na řešení

Naše silné stránky spočívají v realizaci projektů a v uvádění nápadů do reality. Vždy se snažíme nalézt řešení a vidíme příležitosti i v obtížných situacích. Stále se měnící vnější faktory, vyvolávající potřebu neustálého zvyšování efektivity naší práce, vnímáme jako příležitost prokázat naše schopnosti a inovační sílu. Společně s našimi partnery hledáme cesty, jak vyvíjet a realizovat konkrétní řešení přizpůsobená na míru našich klientů.

Partnerství

Naše odborné znalosti nám umožňují navazovat hodnotná partnerství a významně přispívají k partnerské spolupráci na mnoha úrovních ve veřejném i soukromém sektoru.

Orientace na růst

Naším prvořadým cílem je stavět na našich ekonomických základech a přitom dále expandovat, abychom tak posilovali lidské, technické a tvůrčí zdroje.

Spolehlivost

Naši pacienti a partneři mohou těžit ze záruk, které jim poskytujeme v rámci našich odborných znalostí a efektivního řízení.

Naše riziková strategie

Riziková strategie skupiny určuje, jak se vypořádáváme s riziky ve všech společnostech v rámci skupiny, a stanovuje, jaká nejvyšší rizika jsme ochotni podstoupit v našem podnikání.

Podstupujeme pouze dobře kontrolovatelná a přijatelná rizika. Za každých okolností se snažíme minimalizovat a vyhýbat se všem rizikům souvisejícím se zdravím a bezpečností našich pacientů, zaměstnanců a obchodních partnerů.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout