VAMED MEDITERRA

Naše péče

Zdravotní péče, kterou pacientům v našich zařízeních poskytujeme, patří svou vysokou kvalitou mezi špičky v České republice. Její vysokou úroveň dokládají standardy kvality a ocenění ze strany pacientů.

akupunkturaalergologieangiologiebariatriedermatologiediabetologiediagnostikaendoskopiefyzioterapiegastroenterologiegynekologiechirurgieinterní lékařjednodenní chirurgiekardiologiemammární poradnanásledná péčeneurologieočníORLortopediepneumologieporodnicepraktický lékařproktologiepsychologierehabilitacerobotická chirurgieurologie

Spektrum poskytované péče

Ortopedie

Nabízíme kvalitní, profesionální a moderní péči v oboru ortopedie dospělých, sportovní traumatologie a ortopedické operativy. Bolesti kloubů a omezená pohyblivost ovlivňují každý aspekt našeho života. Renomovaný tým odborníků, moderní technologie (vybavení), anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče nám umožňují provádět širokou škálu ortopedických výkonů. Mezi prováděné zákroky patří úplné náhrady kolenního a kyčelního kloubu, artroskopické zákroky, léčba sportovních úrazů, nápravné osteotomie kolene, komplexní zákroky na chodidlech či výkony v oblasti plastické chirurgie. V rámci ortopedie skupina VAMED MEDITERRA rovněž zajišťuje ambulantní péči pro pacienty s ortopedickým onemocněním a s úrazy pohybového aparátu.

lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče

Rehabilitace a fyzioterapie

Rehabilitace umožňuje obnovení funkčních možností pacienta a urychluje jeho návrat k běžnému životu. Široké spektrum služeb, které skupina VAMED MEDITERRA nabízí, zahrnuje moderní i komplexní koncepci rehabilitační péče, se zaměřením nejen na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci, ale i na rehabilitaci neurologickou. Cvičením v rámci neurologické rehabilitace nacházíme řešení pro pacienty s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, po prodělané mozkové příhodě a dalších zdravotních komplikacích. Důležitý je pro nás vysoký standard. Naše nabídka zahrnuje dlouhodobé lůžkové pobyty i široké spektrum ambulantních procedur. Díky zázemí kliniky zajišťujeme rozsáhlou nabídku relaxačních programů zaměřených na uvolnění
a relaxaci celého těla. Zkušený tým fyzioterapeutů vám vybere masáž či individuální uvolňující program přesně na míru.
Poskytujeme komplexní rehabilitační péči, a to díky:

lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
ambulantní péče

Chirurgie

V rámci chirurgie nabízíme široké spektrum zákroků v souladu se současnými trendy. Paleta chirurgických možností skupiny VAMED MEDITERRA obsahuje zákroky jednodenní chirurgie i náročnějšíoperativní řešení, prováděná klasickou metodou či díky asistenci robotického systému da Vinci.

Robotická chirurgie

Spektrum péče poskytované v naší skupině obohacuje robotický systém da Vinci, díky kterému nabízíme široké spektrum miniinvazivních operačních zákroků. Jedná se o moderní způsob operování pomocí přístroje, kterýlékař ovládá z tzv. operační konzole a určuje tak pohyby speciálních chirurgických nástrojů v operačním poli. Robotický systém da Vinci využíváme především pro operace prostaty, střev a ledvin. Provádíme také unikátní implantaci Brindleyho neurostimulátoru, která umožňuje pacientům s přerušením míchy ovládání nervů močového měchýře a pánevních orgánů.

lůžková péče

Jednodenní chirurgie

Léčba v režimu tzv. jednodenní chirurgie nabírá na popularitě.. Jde o chirurgický postup s maximálním využitím moderních zdravotnických technologií, který zkracuje délku hospitalizace a umožňuje tak trávit pooperační léčení v domácím prostředí. Jednou z dalších výhod jednodenní chirurgie je i kratší doba celkové rekonvalescence, díky které se pacient může rychleji vrátit do běžného života.. Pokud to rozsah výkonu nebo váš momentální stav vyžaduje, je hospitalizace prodloužena po dobu potřebnou k léčení.
K dispozici vám jsou chirurgické ambulance, specializované poradny, stejně jako široké spektrum prováděných operačních výkonů.

lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče

Gynekologie a porodnictví

V rámci gynekologicko-porodnického oddělení poskytujeme komplexní gynekologickou péči – ambulantní i lůžkovou a to včetně ultrazvukové diagnostiky. Provádíme řadu malých i velkých operačních zákroků, při kterých se využívají především miniinvazivní technologie (laparoskopie). Při operacích jsou používány moderní operační metody, které umožňují snížení bolestivosti, zkrácení délky léčby a vyhnutí se pooperačním komplikacím.

Porodnice

Naši nabídku rozšiřují služby vyhlášené porodnice, která budoucím maminkám nabízí nadstandardní přístup a péči v nejdůležitějších okamžicích jejich života. Upřednostňujeme klidnou a rodinnou atmosféru, a pokud to zdravotní stav dovoluje, plníme porodní přání rodiček.

lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče

Interní lékařství

Díky práci našich specialistů poskytujeme v rámci interního oddělení diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty v širokém rozsahu vnitřního lékařství. Zajišťujeme základní vyšetření a léčení dospělých pacientů s chorobami srdce, cév, plic, zažívacího traktu, ledvin a krve. Součástí lůžkového oddělení je i ambulantní péče.

ambulantní péče
ambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče
ambulantní péče
lůžková péčeambulantní péče

Následná péče

Poskytujeme široké spektrum následné péče dle zdravotního stavu pacienta s patřičným ošetřovatelským standardem a špičkovým, moderním vybavením. Následná péče je určena pro pacienty, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje akutní péči. Následnou péči poskytujeme v rámci vícestupňového konceptu, díky němuž jsme schopni o pacienta pečovat na nejvyšší úrovni v každé fázi jeho zdravotního stavu.

lůžková péče
lůžková péče
lůžková péče
lůžková péče
lůžková péče
lůžková péče

Tanvaldlůžková péče Neratovicelůžková péče Sedlčanylůžková péče Malvazinkylůžková péče Mostištělůžková péče CLPAlůžková péče

Diagnostika

V rámci našich zdravotnických zařízení zajišťujeme diagnostické služby v plném rozsahu. Nabízíme diagnostiku pomocí rentgenu a sonografu, stejně tak rozsáhlé spektrum laboratorních vyšetření.

Tanvald Neratovice Sedlčany Malvazinky Mostiště Zámeček CLPA CLPA

Skupina VAMED MEDITERRA nabízí širokou paletu služeb v oblasti ambulantní péče, a to ve všech svých zdravotnických zařízeních:

Dermatologie

V rámci dermatologie nabízíme široké spektrum ambulantních řešení. Za pomoci zkušených odborníků a moderního vybavení poskytujeme kvalitní dermatologickou péči. V ambulancích jsou prováděna běžná ambulantní kožní vyšetření včetně venerologických prohlídek, ošetření tekutým dusíkem a drobných chirurgických zákroků. Nabízíme i nadstandardní kosmetická ošetření např. biostimulačním laserem.
Biostimulační laser především umožňuje:

ambulantní péče

Oční

V očních ambulancích skupiny VAMED MEDITERRA provádíme běžná ambulantní oční vyšetření (vyšetření krátkozrakosti, dalekozrakosti, tupozrakosti, vyšetření nitroočního tlaku apod.) včetně plastických operací menšího rozsahu – odstranění bradavic víček či plastiku víčka. Díky spolupráci s evropskou oční klinikou Lexum poskytujeme komplexní oční péči, která zahrnuje nejnovější diagnostické a chirurgické metody. To vše pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení pro léčbu očních onemocnění.

ambulantní péče

Neurologie

Skupina VAMED MEDITERRA nabízí v oblasti neurologie pevné zázemí. Součástí neurologické ambulantní péče je akutní vyšetření, zabýváme se vertebrogenní problematikou, bolestmi hlavy, sledujeme pacienty s polyneuropatií, epilepsií, Parkinsonovou nemocí a dalšími neurologickými chorobami. Do rozsahu péče nabízené v rámci neurologie patří dispenzarizace po CMP, po operacích (mozku, páteře…) či léčebné obstřiky.

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Urologie

V urologických ambulancích léčíme pacienty s onemocněními ledvin, močových cest a pohlavních orgánů. Zajišťujeme veškerá diagnostická vyšetření potřebná k určení dalšího správného postupu směřujícího k lepšímu stavu pacienta.
Pro pacienty, jejichž stav vyžaduje operativní řešení, nabízíme výhody robotické chirurgie. Pomocí robotického systému da Vinci provádíme následující zákroky:

lůžková péčeambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Kardiologie

V kardiologických ambulancích zdravotnických zařízení skupiny VAMED MEDITERRA zajišťujeme komplexní péči o pacienty s kardiovaskulárními chorobami.
Kromě kardiologických vyšetření, včetně hodnocení EKG, provádí ambulance přístrojová vyšetření:

TK Holter – 24hodinové monitorování krevního tlaku (TK) v domácím prostředí ke zjištění kolísání TK během dne i noci.

EKG Holter – 24 hodinové monitorování EKG v domácím prostředí při podezření na poruchu srdečního rytmu.

ECHO – ultrazvukové vyšetření srdce – zjišťuje velikost a funkci srdečních oddílů, např. ke zjištění vady chlopně, při šelestu, dušnosti, u pacientů s vysokým tlakem, u sportovců apod.

Ergometrie – sledování EKG a TK při zátěži, jízda na speciálně upraveném bicyklu (rotopedu).

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Diabetologie

V oboru diabetologie se specializujeme na diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) pacientů s diabetes mellitus (úplavicí cukrovou) 1. a 2. typu. Ve spolupráci s řadou dalších oborů (neurologie, oční, cévní, chirurgie) zajišťujeme prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu časných i pozdních komplikací tohoto onemocnění. Provádíme edukaci pacientů ve smyslu diabetických pomůcek, diety, rehabilitace a prevence možných komplikací, provázejících toto onemocnění.
Naše ambulance spolupracují se Svazem diabetiků ČR, podílí se na akcích pořádaných touto organizací, včetně zajištění členství pacientů ve Svazu diabetiků nebo účasti na edukačních a rehabilitačních pobytech. Ambulance nabízí převzetí nových diabetiků od praktických lékařů i lékařů specialistů do dispensární péče.

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Pneumologie

V pneumologických ambulancích léčíme a dlouhodobě sledujeme pacienty s onemocněním plic a horních cest dýchacích, dále alergologická onemocnění a pacienty s astmatem. Běžně jsou prováděna funkční vyšetření plic (spirometrie) a endoskopická vyšetření (bronchofibroskopie).

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Proktologie

Proktologické ambulance se specializují na diagnostiku a léčbu hemoroidů, análních trhlin a dalších onemocnění konečníku jako jsou záněty, píštěle apod. Dálenabízíme poradenskou službu v případě potíží, odborné vyšetření konečníku a odpovídající léčbu, ať už konzervativní nebo chirurgickou metodou. Při chirurgické léčbě využíváme klasické metody při krátkodobé hospitalizaci nebo i moderní miniinvazivní nebolestivé postupy.
Metoda HAL
Jedná se o novou unikátní miniinvazivní metodu určenou k léčení hemoroidů, kdy pomocí přístroje HAL-Doppler a jeho ultrazvukové sondy chirurg vyhledá přívodné tepny zásobující hemoroidy a tyto tepny podváže. Tím dojde ke zmenšení až vymizení hemoroidů. Tato metoda je téměř nebolestivá a umožňuje propustit pacienta ještě v den operace nebo první pooperační den. Další den po propuštění se může pacient vrátit do běžného života.

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Mammologie

V mammologické (prsní) poradně provádíme preventivní vyšetření prsu, zajistíme ultrazvukové a mamografické prsní vyšetření.
Vyšetřovány a sledovány jsou pacientky jak s nezhoubnými onemocněními prsu (např. cystická mastopatie, mastodynie, záněty, fibroadenomy), tak i s podezřelým prsním nálezem.
Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu jsou po konzultaci s onkology a po určení dalšího postupu odesílány k dalšímu léčení do příslušných spádových zařízení, kde jim je poskytnuta náležitá péče. Klientkám po operaci prsu zajistíme a poskytneme informační brožury a potřebné kompenzační pomůcky (epitézy).

ambulantní péče
ambulantní péče

Gastroenterologie

V oboru gastroenterologie nabízíme zázemí několika zdravotnických zařízení. V ambulancích jsou léčeni a dlouhodobě sledováni pacienti s onemocněním zažívacího traktu, tj. žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku, dále také s onemocněním jater, slinivky břišní a jícnu.
Kromě běžných vyšetřovacích metod jsou poskytována specializovaná endoskopická vyšetření (gastrofibroskopie a kolonoskopie), dále ultrazvuková vyšetření břicha a orgánů dutiny břišní.

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Endoskopie

Endoskopické ambulance spadají pod obor gastroenterologie. Na endoskopických pracovištích se provádí diagnostické výkony v oblasti horního i dolního zažívacího traktu – gastroskopiea kolonoskopie.

Gastroskopie

V rámci gastroskopie provádíme endoskopická vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, během nichž lze provést různé výkony: biopsii, diagnostiku přítomnosti infekce Helicobacterem pylori, odstranění polypů, zastavení krvácení, vyjmutí cizího tělesa, zavedení perkutánní gastrostomie (PEG).

Kolonoskopie

Jedná se o endoskopické vyšetření tlustého střeva vč. biopsie a odstranění polypů.
Endoskopické pracoviště v Nemocnici Sedlčany je Centrem pro screening kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku).

ambulantní péče

Psychologická poradna

Psychologická poradna zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní, rehabilitační a dispenzární péči. Odborníci poradny poskytují konzultace především pro hospitalizované pacienty, po objednání i pro pacienty ambulantní.

Náplň činnosti:

Možnosti specializované poradny:

ambulantní péče

Rehabilitace „FBLR“

Ambulance FBLR (fyzikální, balneologická a léčebná rehabilitace) slouží k vyšetření pacientů s obtížemi v oblasti pohybového aparátu, k provedení základní diagnostiky a rozboru příčiny obtíží, k navržení dalšího postupu a případně ke zvážení indikace k hospitalizaci na lůžkové části našich zdravotnických zařízení. V tomto postupu spolupracuje s jinými odbornými ambulancemi a využíváme možnosti laboratorního a rentgenového vyšetření v jednotlivých zdravotnických zařízeních skupiny VAMED MEDITERRA.

ambulantní péče
ambulantní péče
ambulantní péče

Bariatrie a obezitologie

Již delší dobu se zabýváme problematikou léčby obezity, jejíž fenomén a významná zdravotní rizika s ní spojená v naší i celosvětové populaci nezadržitelně narůstá. Našim pacientům nabízíme komplexní léčbu ve spolupráci s týmem špičkových odborníků z oborů obezitologie, interní medicíny, chirurgie, psychologie, diabetologie a gastroenterologie.

Nosným programem je v prvé řadě chirurgická léčba obezity, a to především v podobě tzv. tubulizace žaludku (sleeve gastrectomia). Principem této metody je odstranění velkého zakřivení žaludku se zónou produkce tzv. „hladových hormonů“. Díky tomu je množství stravy, které je možné po operaci sníst najednou, mnohonásobně menší než bylo před operací. To pak vede k výrazné redukci energetického příjmu. Tubulizace žaludku je prováděna pomocí robotického systému daVinci, díky čemuž celkové dílka pobytu v nemocnici většinou nepřesáhne 4-5 dní.

Další nabízenou chirurgickou metodou řešení obezity je tzv. adjustabilní bandáž žaludku.

Počtem provedených operačních výkonů se dnes naše pracoviště řadí na jedno z předních míst v rámci ČR v provedených bariatrických operacích.

ambulantní péče
ambulantní péče

Praktický lékař

Praktický lékař na klinice Zámeček Malvazinky léčí akutní a chronická onemocnění a poskytuje preventivní péči. Jeho odborné zaměření spočívá v péči o pacienty s více zdravotními potížemi a komplikacemi. Zároveň se specializuje na pracovnělékařské služby, které zahrnují zákonné prohlídky pro zaměstnance, dohled na pracovištích a poradenství.

Akupunktura

Našim pacientům nabízíme možnost léčby akupunkturou na klinice Zámeček Malvazinky. Akupunktura je léčebná metoda, během které se do akupunkturních bodů pacienta aplikují jehly. Tato procedura příznivě působí především na onemocnění kloubů, bolesti, migrény, alergie, neurologické potíže a další zdravotní problémy.

ORL

Ušní, nosní a krční oddělení zajišťuje komplexní ambulantní služby v celé oblasti ORL problematiky. Ordinace se zabývá komplexní léčbou nemocí ucha, nosu a krku. Mezi jednu z našich hlavních specializací v rámci ORL patří léčba tinitu a vertiga. Patříme mezi unikátní pracoviště zabývající se těmito specifickými chorobami.

ambulantní péče

Angiologie

Angiologie se zabývá problematikou cév a cévních chorob v celé jejich šíři a komplexnosti. Věnujeme se především prevenci, diagnostice a léčbě chorob tepen, žil a mízních cév. V našich zařízeních se také specializujeme na nejmodernější odstranění křečových žil bezbolestnou metodou radiofrekvenční ablace.

ambulantní péče
ambulantní péče

Alergologie

Ambulance pro alergologii a klinickou imunologii provádí diagnostiku, léčbu a prevenci alergických onemocnění a dalších nemocí rozvíjejících se při poruchách imunity u dětí a dospělých.

ambulantní péče

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout