VAMED MEDITERRA

PROČ SE NECHAT OČKOVAT

Nejčastější otázky a odpovědi k očkování

Vakcína je nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak se stát imunním vůči onemocnění COVID-19. Očkování přiměje náš imunitní systém, aby vytvořil protilátky proti viru. Protilátky Vás pomohou ochránit, pokud budete v budoucnu onemocnění vystaveni. Před infekcí koronavirem nás vakcína sice stoprocentně nechrání, ale poskytuje výraznou a spolehlivou ochranu proti vážnému průběhu nemoci. Samotné vakcíny Vám COVID-19 způsobit nemohou. Je to v současnosti ta nejbezpečnější volba, jak ochránit své zdraví.

KOLEKTIVNÍ IMUNITA

Kolektivní imunita je jediný způsob, jak zastavit pandemii. Vzniká, když se dostatek lidí stane imunních k infekčnímu onemocnění. Lze jí dosáhnout poté, co by alespoň 60 % populace dostala vakcínu, nebo bylo nakaženo promořováním.

KOLEKTIVNÍ IMUNITA PROMOŘOVÁNÍM

Kolektivní imunita proměřováním se bude budovat mnohem déle a způsobí mnoho nemocí a úmrtí, kterým by se dalo zabránit.

Vakcíny jsou pro nás nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak dosáhnout kolektivní imunity. Když je v populaci dostatečný počet jedinců imunních vůči určitému infekčnímu onemocnění, jsou tak chráněni i ti jedinci, kteří imunní nejsou – ať již z důvodu, že onemocnění sami neprodělali nebo třeba kvůli tomu, že jim vakcína ze závažných zdravotních důvodů nemůže být podána.

O VAKCÍNÁCH A OČKOVÁNÍ

Jak fungují nové vakcíny proti COVID-19 v těle?

Vakcíny nabudí imunitní systém, aby vytvořil protilátky proti viru SARS-CoV-2, aniž by se jím člověk musel nakazit. Imunitní systém si navíc bude do budoucna pamatovat, jak tyto protilátky vytvořit a pokud se v budoucnu s virem setkáte, Vaše tělo si je vytvoří velice rychle.

Jsou vakcíny proti COVID-19 bezpečné?

Ano, jsou bezpečné.

 • Všechny pokusy s vakcínami se řídí bezpečnostními pravidly.
 • Vakcíny se studují u velkých skupin různých lidí etnických, rasových a věkových skupin, aby byly bezpečné pro dospělé napříč širokou škálou věku, ras a zdravotních podmínek. Studií se účastnili lidé z celého světa.
 • Údaje ze studií byly přezkoumány nezávislou skupinou odborníků (v oblasti virologie, biostatistiky, etiky a veřejného zdraví), kteří nepracují pro společnosti provádějící výzkum (ani pro žádnou konkurenční společnost) nebo pro vládu. 1
 • U vakcín Vaxzevria (AstraZeneca) a Johnson & Johnson se vzácně objevily případy vzniku krevních sraženin. Konkrétně u vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) se krevní sraženiny vyskytly u 79 jedinců z 20 milionů naočkovaných. U vakcíny J&J šlo o 6 případů z 6,8 milionů naočkovaných.
 • Na celém světě byly již vakcíny aplikovány více než 200 miliónům lidí. 2

Budou vakcíny účinné i po mutaci viru?

Je třeba říci, že očkování se nevyplatí zatracovat z obavy z mutací. Naopak, čím méně lidí bude naočkovaných, tím více bude virus v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru to výrazně zmírní.

Je pravda, že vznikají i mutace, které mohou být odolné vůči doposud schváleným vakcínám, což je vážný problém. Vakcíny se budou muset postupně přizpůsobit aktuálně cirkulujícím kmenům viru. Nové typy vakcín však naštěstí umožňují na tyto změny rychle reagovat.

Jak je možné, že vakcína byla vyrobena tak rychle?

I když je SARS-CoV-2 nově vzniklá varianta, koronaviry se studují více než 15 let. To dalo vědcům náskok.

Vláda USA financovala rozsáhlou výrobu vakcín ještě předtím, než kdokoliv věděl, zda bude fungovat. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb a ministerstvo obrany se spojily, aby pomohly co nejrychleji vyvinout, vyrobit a distribuovat miliony dávek vakcín.

Co mají vakcíny proti COVID-19 společného?

 • V klinických studiích se ukázalo, že fungují velmi dobře (Comirnaty/Pfizer a Moderna až 95% účinnost, podle nejnovější 3. fáze klinického testování Vaxzevria/AstraZeneca až 80% účinnost 3 , Johnson & Johnson až 65% účinnost)
 • Mohou mít mírné až středně závažné nežádoucí účinky (např.: pocit únavy, vyšší teplota, tělesná bolest), které mohou trvat jeden nebo dva dny. Jedná se o přirozenou, normální a běžnou imunitní odpověď organismu na vakcínu.
 • V klinických studiích nezpůsobila žádná vakcína vážné pochybnosti o své bezpečnosti.

Mají vakcíny nějaké dlouhodobé vedlejší účinky?

Bezpečností profil vakcín od firmy Pfizer a Moderna je velmi dobrý. V každé z klinických studií bylo vakcínou očkováno více než 30 000 lidí. U žádného nedošlo k závažné nežádoucí reakci. Obdobně tomu bylo u klinických studií jak vakcíny Vaxzevria/AstraZeneca – 56 000 naočkovaných, tak Johnson & Johnson – 44 000 naočkovaných.

Byly vakcíny testovány na dětech?

Děti mladší 16 let jsou zahrnuty do nynějších výzkumných studií.

Studovaly se vakcíny u různých skupin a typů lidí?

Vakcíny se studovaly v různých skupinách z celého světa. Například:

 • Comirnaty (Pfizer) a Moderna: Bylo zahrnuto 30 000 lidí z 39 států ve Spojených státech, z Brazílie, Argentiny a Německa. Více než 40 % lidí ve studii bylo ve věku 56-85 let.
 • Vaxzevria (AstraZeneca): Bylo zahrnuto 56 000 lidí ze Spojených států, Velké Británie, Brazílie a Jižní Afriky.
 • Johnson & Johnson: Bylo zahrnuto 44 000 lidí ze Spojených států.

Běžných klinických testů se zpravidla účastní cca pár tisíc lidí. U klinických testů vakcín proti COVID-19 jsou to desetitisíce.

PŘED OČKOVÁNÍM

Kolik očkování stojí?

Očkování je bezplatné a dobrovolné pro všechny osoby pojištěné v ČR.

Nedávno jsem prodělal/a infekci COVID-19. Mohu vakcínu dostat?

Je důležité, abyste dostali vakcínu, i když jste měli COVID-19. Musíte počkat, dokud již nebudete mít žádné známky onemocnění COVID-19 a splníte kritéria pro vyřazení z karantény. I přesto, že možná jste vůči viru nějakým způsobem imunní, není jasné, jak dlouho bude taková imunita trvat, a jak je silná. Hladina protilátek u lidí, kteří prodělali onemocnění COVID-19 je individuální a ne nutně přímo úměrná závažnosti průběhu onemocnění.

Musím podstoupit test na COVID-19, než dostanu vakcínu?

Ne. Před podáním vakcíny nepotřebujete test na COVID-19.

Měl/a bych být testován/a na protilátky proti COVID-19, abych zjistil/a, zda bych měl/a dostat vakcínu?

Ne. I když jste COVID-19 měli, nevíme, zda máte stejnou úroveň ochrany, jakou byste dostali z vakcíny. Navíc některé testy na protilátky mohou dát falešně pozitivní výsledek. To znamená, že i když test ukáže, že máte protilátky, nemusí to být pravda.

Mám právo na informaci, jakou vakcínou budu očkován/a?

Ano. O druhu vakcíny budete informováni na očkovacím místě před její aplikací.

Mohu si vybrat, jakou vakcínou budu očkován/a?

Prozatím není umožněno vybrat si očkovací látku. V případě, že se dostavíte do očkovacího centra a odmítnete nabízenou vakcínu, Vaše rezervace propadá a musíte se opět registrovat na jiný termín. Ovšem bez garance, že budete v budoucnu očkováni Vaším preferovaným typem očkovací látky.

Mohu dostat jiné vakcíny současně s vakcínou proti COVID-19?

Ne. Neaplikujte žádné jiné vakcíny 14 dnů před, nebo 14 dní po podání vakcíny proti COVID-19. Nemáme v současnosti k dispozici žádné údaje, jak bezpečné to je, nebo jak dobře bude vakcína fungovat, pokud bude podána současně s jinou vakcínou.

Existují nějaké léky, které by pro mě učinily očkování riskantní?

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

Pokud jsem těhotná, mohu dostat vakcínu?

Pokud jste těhotná a přejete si očkování, je možné se nechat očkovat – raději v posledním trimestru.

Je bezpečné dostat vakcínu, pokud kojím?

Pokud si to přejete, můžete se nechat očkovat, pokud kojíte. U kojících žen mohou teoreticky jak vektor – adenovirus, tak i mRNA přecházet do mléka.  Je třeba dát pozor na to, že mléko může změnit chuť a kojenec jej pak může odmítat.

Pokud mám chronické onemocnění, mohu dostat vakcínu?

Ano. Můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

 • na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od Vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte,
 • u Vašeho praktického lékaře,
 • ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče).

PO OČKOVÁNÍ

Jak se po vakcíně budu cítit?

Po podání vakcíny se pravděpodobně budete cítit trochu nepříjemně. Ve studiích se nežádoucí účinky obvykle objevily první nebo druhý den po očkování a trvaly jeden nebo dva dny. Vedlejší účinky jsou ale jen známkou toho, že vakcína dělá to, co má.

Krátkodobé nežádoucí účinky mohou zahrnovat (sestupně podle četnosti výskytu):

 • pocit bolesti v paži
 • pocit silné únavy
 • bolest hlavy
 • horečku
 • bolest svalů
 • zimnici

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout po první i druhé dávce vakcíny, ale většina lidí hlásila horší vedlejší účinky po druhém očkování. Vedlejší účinky se častěji vyskytovaly u mladších osob.

Mohu onemocnět COVID-19 z důvodu podání vakcíny?

Ne. COVID-19 z vakcíny nedostanete. Po vakcíně můžete mít nežádoucí účinky, ale to je známka toho, že vakcína funguje.

Jak dlouho potrvá, než vakcína proti COVID-19 zapůsobí?

V případě dvoudávkových vakcín získáte plnou ochranu po sedmi dnech po druhé dávce vakcíny stejné značky. U vakcíny Johnson & Johnson je nutná pouze jedna dávka. Plnou ochranu získáte zhruba čtrnáct dní od jejího podání.

Jak dlouho vydrží vakcína proti COVID-19 účinná?

Z doposud známých informací 12-24 měsíců dle věku a dalších faktorů.

Mám i po použití vakcíny proti COVID-19 používat roušku?

Ano. Vakcína slouží k tomu, aby Vás virus nezmohl. Zatím však přesně nevíme, jestli Vám vakcína zabrání v šíření viru. Je proto třeba nosit ochranu úst a nosu a dodržovat sociální odstup, dokud nedosáhneme kolektivní imunity.

Kdy se život vrátí do normálu a kdy můžeme přestat nosit roušky?

Čím dříve většina lidí dostane vakcínu, tím rychleji se můžeme vrátit k normálnímu způsobu života. Mnoho lidí doufá, že druhá polovina roku 2021 bude blíže normálu.

Pokud dostanu očkování, ale nemám žádné vedlejší účinky, funguje vakcína správně?

Ano. Ačkoliv mnoho lidí bude mít po očkování nežádoucí účinky, ostatní je nutně mít nemusí. Jak dobře a dlouho vakcína funguje, nesouvisí s tím, zda máte, nebo nemáte vedlejší účinky.

Jak mohu prokázat, že jsem očkovaný/á?

Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 7 . Obdržíte jej v e-mailu, který jste při registraci na očkování zadávali. Certifikát je chráněn heslem, které Vám přijde zvlášť v SMS. Pokud zažádáte, může Vám být certifikát vystaven i přímo na místě.

RIZIKA A NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Co je to anafylaktická reakce?

Anafylaxe je velmi závažný typ alergické reakce, ke které dochází okamžitě po podání látky, na kterou je člověk alergický. Patří mezi vzácné typy alergických reakcí – během svého života se s ní setká méně než 2 % lidí.

Je anafylaxe po vakcíně běžná?

Ne. Tento druh reakce po očkování je velmi vzácný. Například u vakcíny proti chřipce se vyskytuje u 1:1 000 000 lidí nebo méně.
Jak se léčí anafylaxe?

Rychlou injekcí epinefrinu (neboli adrenalinu). Na každém místě, kde je podávána vakcína, by měly být k dispozici soupravy pro ošetření pacientů s anafylaxí, včetně epinefrinu.

Víme, proč se objeví reakce po očkování?

Obvykle se předpokládá, že je to způsobeno procesem výroby nebo neaktivní složkou vakcíny (želatina, vaječný protein). Žádná z těchto složek např. ve vakcíně proti COVID-19 od Pfizeru není.

Měl/a jsem po očkování velmi vážnou alergickou reakci, která vyžadovala léčbu a podání epinefrinu. Je pro mě očkování příliš riskantní?

Očkování pro Vás může být příliš velké riziko. Poraďte se s Vaším ošetřujícím lékařem o návštěvě alergologa.

Jako dítě jsem byl/a alergický/á na penicilin a jiná antibiotika. Hrozí mi vážná reakce na vakcínu?

Větší riziko alergická reakce na vakcínu u Vás nejspíše nehrozí. Ovšem bude dobré prokonzultovat se svým ošetřujícím lékařem návštěvu u alergologa.

Pokud mám anafylaktickou reakci na vakcínu na očkovacím místě, co se stane dál?

Budete ošetřen/a a stabilizován/a.

Jak lze nahlásit podezření na nežádoucí účinek?

Mírné nežádoucí účinky není potřeba hlásit. Pokud se u Vás ovšem po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem. Ten je povinen podezření na nežádoucí účinek nahlásit na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Hlásit na SÚKL můžete i Vy sami. Formulář a veškeré další informace naleznete na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Co mám dělat, pokud mám pochybnosti, zda je pro mne očkování vhodné?

Poraďte se se svým lékařem. V případě, že očkování doporučí, informujte také zdravotníka, který Vám vakcínu podává – před samotnou aplikací vakcíny.


1 Očkování v otázkách a odpovědích In TEMPUS MEDICORUM, vol. 30, 2021
2 Údaj k 12. 4. 2021
3 KEMP, Adrian, 2021. AZD1222 US Phase III primary analysis confirms safety and efficacy In: Astrazeneca.com [online]. 25. 3. 2021 [cit. 22. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/azd1222-us-phase-iii-primary-analysis-confirms-safety-and-efficacy.html
4 Očkování v otázkách a odpovědích In TEMPUS MEDICORUM, vol. 30, 2021, s. 8
5 Očkování v otázkách a odpovědích In TEMPUS MEDICORUM, vol. 30, 2021, s. 8
6 European Medicines Agency: EMA/2021 - Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca), https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca, April 2021
7 Člověk je považovaný za naočkovaného 7 dní po podání 2. dávky vakcíny. V případě vakcíny podávané v jedné dávce 14 dní od očkování.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout